20 argument för och emot dödshjälp

Dödshjälp är en fråga som debatteras allt oftare och som en majoritet av svenskarna i flera opinionsundersökningar ställt sig positiva till. Läkarförbundet har tagit en tydlig ställning emot. Samtidigt vill en liten grupp på cirka 20 riksdagsledamöter utreda om Sverige skulle kunna införa dödshjälp.

Aftonbladet har ställt fem brännande frågor till riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) och Sofia Rydgren Stale – överläkare och andre vice ordförande i Läkarförbundet.

ARTIKELN HANDLAR OM