SMHI:s skräckkarta

De hotade svenska skogarna

Fler och mer förödande bränder att vänta

ARTIKELN HANDLAR OM