Därför sjunker männens sexlust

Sexlusten hos män sjunker – även bland unga mitt i livet. I en ny serie undersöker Aftonbladet och Svenska Dagbladet hur den minskade lusten tar sig uttryck, vad som egentligen ligger bakom – och vad det säger oss om synen på sex.

Därför sjunker mannens lust till sex
Sexologen: Det är den största orsaken
Genusvetaren: Poängen med heterosexuellt sex är fortfarande att tillfredsställa mäns behov

ARTIKELN HANDLAR OM