Annons

Fortsatt höga elpriser på svajig marknad

KUNDKRAFT

Värmen har lett till ovanligt kraftig vårflod och höga vattenstånd.
Men trots det är elpriset högt.
Anledningen är att oljepriset stiger vilket gör att flera vattenkraftsproducenter väljer att spara på vattnet i magasinen.

Maj månad är enligt SMHI den varmaste majmånaden någonsin, vilket logiskt sett borde ge låga elpriser. Värmen leder till kraftig snösmältning och höga vattenflöden och förbrukningen går ner när hushållen inte behöver värma upp sina bostäder. Men trots det var elpriset under maj det högsta på 5 år för en majmånad.

– Råvarupriserna har gått upp vilket gör att även elpriset ligger kvar på höga nivåer trots god tillgång i vattenmagasin och lägre energiförbrukning än normalt, säger Kajsa Sundqvist som är rådgivare på Kundkraft.

När priset på olja och kol stiger väljer vissa vattenkraftsproducenter att spara på vattnet i magasinet, eftersom man tror att elpriset kan bli ännu högre framöver.
EXTERN LÄNK:
Bli medlem! Låt Kundkraft hjälpa dig med ditt elavtal, samtidigt som du värnar miljön!
 

Svajigt på elmarknaden framöver

En annan viktig faktor till förändringar i elpriset är hur mycket vindkraft som kan produceras. Vindkraft står numera för totalt nästan 15 procent av hela Sveriges elproduktion, och dagar det blåser kan vindkraften stå för betydligt mer. I takt med att andelen vindkraft ökat blir även Sveriges energiproduktion mer varierande, vilket leder till att elpriset pendlar upp och ner mer än tidigare.

– Dagar det blåser, går elpriset ner eftersom produktionen från vindkraft ökar. Men eftersom det inte blåst så mycket under maj var det relativt få dagar som elpriset gick ner på grund av mycket vindkraft, säger Kajsa Sundqvist.

”Gröna elavtal” minskar beroendet av kolkraft

När elkonsumtionen är hög och produktionen låg är det många svenska elkonsumenter som får el producerad av utländsk kolkraft i elledningarna.

– När svensk elproduktion minskar samtidigt som förbrukningen är hög tvingas Sverige i dagsläget importera smutsig kolkraft, berättar Kajsa.

Som medlem i Kundkraft använder man bara grön el.

– Är man medlem i Kundkraft har man både ett grönt elavtal och är ekonomisk. I snitt sparar en Kundkraftsmedlem 3600 kr per år jämfört med anvisningsavtal, berättar Kajsa.
EXTERN LÄNK:
Bli medlem! Låt Kundkraft hjälpa dig med ditt elavtal, samtidigt som du värnar miljön!

Annons: Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Aftonbladet:s redaktion.
Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.