Dölj inte alkoholens roll vid sexualbrott

Debattören: Nio av tio unga vuxna svarar att alkohol ökar risken för övergrepp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är ett faktum att alkohol påverkar möjligheten att bedöma och formulera ja-, nej- och väntasignaler. Vi tycker oss se tecken och signaler som egentligen inte existerar. Det som inledningsvis upplevdes som en positiv effekt av alkoholen kan snabbt slå över i någonting negativt, skriver Karin Hagman, vd IQ.

Foto: GETTY

DEBATT. Nio av tio unga vuxna tror att alkohol i samband med sex ökar risken för att utsätta någon för något som den inte vill. Nio av tio.

Frågan om sexuella trakasserier och övergrepp hamnade högt upp på agendan när #metoo-debatten hösten 2017 svepte över världen och gjorde ett tydligt avtryck här i Sverige.

I debatten granskades jämställdhetsfrågor, patriarkala strukturer och heteronormen. Men frågan om alkohol har knappt ifrågasatts i #metoo-debatten, trots att det finns många studier som har identifierat sambandet mellan alkohol och våldsbrott.

Vi behöver prata om det.

I vår senast Sifo-undersökning framkommer det att många, framför allt unga kvinnor, har blivit sexuellt trakasserade av en berusad person och nästan var femte kvinna har blivit utsatt för sexuella övergrepp av en alkoholpåverkad person. Mer än en fjärdedel av respondenterna svarar att alkohol har bidragit till att de har hamnat i sexuella situationer som de har upplevt som obehagliga.

Alkoholen spelar en central roll i sexualbrott, men är knappt på agendan i debatten. Sällan hör vi röster som belyser vad alkoholen är kapabel att göra med hjärnan och hur alkoholen gör det svårare att känna in sina egna, andras och omgivningens signaler.

Många känner att de blir avslappnade efter några öl, att några drinkar får igång snacket och att ens sällskap blir både vackrare och trevligare efter ett par glas.

Att dricka alkohol kan tyckas vara ett sätt att underlätta att ragga, men alkohol försämrar omdömet och det gäller även när det handlar om sex och relationer. Undersökningen visar att det snarare kan vara så att det ligger den som raggar i fatet om det blir allt för många drinkar, öl eller glas vin.

Det är ett faktum att alkohol påverkar möjligheten att bedöma och formulera ja-, nej- och väntasignaler. Vi tycker oss se tecken och signaler som egentligen inte existerar. Det som inledningsvis upplevdes som en positiv effekt av alkoholen kan snabbt slå över i någonting negativt.

Varför pratar vi inte om det?

Även om frågan om alkohol och sex inte har en framskjuten roll, finns vissa ljuspunkter. Vår undersökning visar att #metoo tycks ha fått många, framför allt män, att reflektera kring hur de beter sig mot andra när de är alkoholpåverkade. Det är ett steg framåt men mer arbete måste till.

Vi vet att unga vuxna är den främsta riskgruppen när det kommer till sexuell hälsa, riskutsatthet och risktagande. Här spelar alkoholen en stor roll och vi vet också att unga vuxna är en åldersgrupp som har ett tillåtande förhållningssätt till alkohol. I denna grupp har 25 procent riskabla alkoholvanor.

Därför har vi i en undersökning ställt frågor om alkohol, sex och relationer till unga vuxna, 18–25 år. Vi ville bland annat ta reda på om det har hänt att alkoholpåverkade personer har missförstått deras signaler och intresse för sex. Och ja, så är det alltså.

Det är lätt att hamna i en diskussion om den enskildes ansvar. Det är viktigt, men alkohol och sex är en fråga på både individ- och samhällsnivå. Vi vill med rapporten ”Röster om alkohol, sex och relationer bland unga vuxna” öka kunskapen om hur hjärnan påverkas av alkohol och bidra till att frågor om alkohol och sex diskuteras mer öppet.

Kombinationen alkohol och sex är inte nödvändigtvis någonting dåligt. Men alkohol får aldrig vara en ursäkt för dåligt beteende. Vi har alla ett ansvar att reflektera kring vårt eget agerande och hur det påverkar andra, oavsett om vi är berusade eller inte. Genom dialog och information kan vi tillsammans skapa ett klimat utan tabun, med eftertanke och omtanke om varandra.

Vi måste prata om det. Låt oss börja nu.


Karin Hagman, vd IQ


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Glesbygden förlorar om ”Systemet” läggs ner

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Nu är det som vi har straffrihet för våldtäkt

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Stoppa rattfulla förare – förbjud eftersupning

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Vi måste motverka den osunda machokulturen

Publisert: