Mejla

Anders Lindberg

Varje dag vräker vi minst ett barn

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: COLOURBOX
Ökar igen De senaste åren har antalet barn som vräks minskat, från 569 barn 2012 till 459 år 2014. Men minskningen har upphört och förra året ökade antalet igen till 472. Enligt Kronofogdemyndigheten är det främst barn till ensamstående som drabbas.

Fjolårets julkalender handlade om barn i svunna tider. Avsnittet från 1920-talet skildrade hur människor vräktes från

sina hem i dåtidens Stockholm, en hård tid av rättslöshet innan välfärdens genombrott.

På en skramlande kärra fördes en fyrabarnsfamilj bort genom Stockholms gränder med sitt bohag. Familjefadern höll hårt i en flaska sprit.

Men julkalendern berättar inte bara om Sverige för snart hundra år sedan. Faktum är att antalet barn som vräktes ökade förra året.

– Antalet avhysningar var oförändrat men något fler barn vräktes, säger Johan Krantz på Kronofogdemyndigheten.

Lever inte på 30-talet längre

De senaste åren har annars antalet barn som vräks minskat, från 569 barn 2012 till 459 år 2014. Men minskningen har upphört och förra året ökade antalet igen till 472.

Myndigheterna vet inte varför, men de sociala konsekvenserna för barnen kan bli mycket stora av att ryckas upp från kompisar och skola. Och oavsett om vräkningar har sin orsak i sjukdom, arbetslöshet eller exempelvis missbruk har

barnen rimligen inget ansvar för det.

Varför kan då inte välfärdssamhället kliva in?

Vi lever faktiskt inte på 1920-talet längre.

Främst ensamståendes barn

Enligt Kronofogdemyndighetens statistik är det främst barn till ensamstående som drabbas och det handlar då nästan uteslutande om kvinnor. Dåvarande barn- och äldreministern, Maria Larsson (KD) lovade 2007 en ”nollvision”, att inga barn alls skulle vräkas från sina hem.

Men varken hennes regering eller den nuvarande har klarat att leva upp till detta. Bara de senaste fyra åren har över 2 000 barn vräkts. Och Kronofogdemyndigheten har protesterat ett flertal gånger mot att politiken inte lever upp till målen.

– Jag tror inte vi kommer att nå ner till noll vräkta barnfamiljer, så ser inte bostadsmarknaden ut. Men nyckeln om det ska bli bättre ligger i att arbeta förebyggande, säger Johan Krantz.

Kan inte förhindra

Socialtjänsten har inga rättsliga möjligheter att förhindra vräkningar och heller ingen allmän skyldighet att betala hyra eller hyresskulder då barn riskerar vräkning. Det finns flera motiv till detta. Om barnfamiljer inte skulle gå att vräka kan barnfamiljer få svårt att få hyra bostad och vem vill betala hyran om man kan strunta i det?

Det är viktiga perspektiv.

Men om mer än ett barn vräks varje dag verkar balansen trots allt ha blivit fel. Och någon ”nollvision” är det inte eftersom politiken uppenbarligen inte fungerar.

Att en feministisk regering som vill göra barnkonventionen till lag inte gör något åt detta är en gåta.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

avAnders Lindberg

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM