Mejla

Ingvar Persson

Regeringen måste ta arbetslivet på allvar

Arbetslösa behöver få yrkesutbildning

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: BJÖRN LINDAHL

På många arbetsplatser kommer det att saknas personer att anställa de kommande åren. Ändå har en viktig väg in i många av dessa jobb stängts på grund av politiska beslut.

Under våren har ungefär 7 000 personer i Sverige deltagit i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. De har fått kvalificera sig för jobb som svetsare, busschaufför eller andra yrken där det råder brist på arbetskraft.

7 000 kanske låter mycket, men det är det inte. En rapport som LO presenterade under förra veckan visar hur arbetsmarknadsutbildningen - i synnerhet de yrkesinriktade kurserna - bit för bit har monterats ner ända sedan början av 1990-talet.

Arbetsmarknadspolitiken privatiseras

Efter januariavtalet ska dessutom hela arbetsmarknadspolitiken förändras och privatiseras. I bästa fall blir några stormiga år av anpassning. I sämsta fall att det blir fritt fram för skojare och charlataner.

Med undantag för krisåren 2008 och 2009 är antalet deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning i dag det lägsta sedan 1960-talet. Det är egentligen komplett obegripligt.

Ingen skulle på allvar hävda att den svenska arbetsmarknaden saknar behov av kompetent arbetskraft, eller att kompetensbristerna inte också finns där en kompletterande yrkesutbildning skulle fylla behoven.

Ingen skulle heller hävda att arbetsmarknaden i dag ställer mindre krav på kompetens än den gjorde under 1970- eller 80-talen eller att omställningshastigheten i arbetslivet har minskat.

Slutsatsen borde vara att utbildningarna byggs ut, inte bantas.

En hörnsten i den svenska modellen

Arbetsmarknadsutbildningen är en hörnsten i den svenska samhällsmodell som visat sig så framgångsrik. Den har betydelse för den som förlorar sitt jobb. Arbetsmarknadsutbildning gör, precis som en anständig a-kassa, att vi accepterar att arbetsmarknaden förändras och samhället utvecklas.

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning är inte bara viktig för den som förlorat sitt jobb. De närmaste årtiondena kommer bristen på arbetskraft att vara en av samhällets stora utmaningar. Samtidigt fortsätter arbetslivet att förändras. Utan broar mellan jobben kommer det inte att gå.

När rapporten publicerades krävde LO att den yrkesinriktade yrkesutbildningen lite mer än fyrdubblas, till 30 000 platser. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill inte prata siffror, men håller i tidningen Arbetet med om att arbetsmarknadspolitiken behöver resurser.

Det är dags att plocka fram de resurserna. Efter servettbudgetar och spelet kring januariavtalet är det hög tid att visa att regeringen och partierna den samarbetar med tar arbetsmarknadspolitiken på allvar.

avIngvar Persson

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM