Folkhälsomyndighetens nya besked om coronasmittan

avNivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:

Den som varit i Kina, Italien, Iran eller Sydkorea och uppvisar symptom kommer rekommenderas att testas för coronaviruset.

Det har Folkhälsomyndigheten nu bestämt efter ett möte med europeiska ländernas motsvarigheter i dag.

– En viktig del i beredskapen är att ha en låg tröskel för att ta prover på individer som kommit från delar av världen där man kan ha riskerat att bli smittad, säger Karin Tegmark Wisell vid Folkhälsomyndigheten.

Laddar Live Upplevelse

Efter att coronaviruset spridit sig snabbt i Italien, Iran och Sydkorea under helgen så justerar nu Folkhälsomyndigheten det man kallar sin ”provtagningsindikation” för Sverige.

Det innebär att den som varit i Kina, Iran, Sydkorea och vissa regioner i Italien och får symptom som hosta, andnöd eller feber ska kontakta 1177 för bedömning av eventuell provtagning.

Tidigare har provtagningsindikationen endast gällt framförallt för den som vistats i Kina, där coronaviruset först bröt ut och har smittat allra flest.

Analyserat 200 misstänkta fall

– Om man som resenär varit i någon av de beskrivna områdena och har tecken på luftvägssjukdom så ska man ringa 1177, och så görs en bedömning där. Om man där anser att personen uppfyller kraven på provtagning, så får personen instruktioner om hur man tar sig till hälso- och sjukvården för provtagning, säger Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har hittills analyserat prover från ungefär 200 misstänkta fall i Sverige. Endast ett har visat sig vara ett bekräftat fall av coronaviruset. Det handlar om en kvinna i 20-årsåldern i Jönköping som Region Jönköping uppgett kommer att bli helt frisk.

Karin Tegmark Wisell säger också att anledningen till att man inte ska söka sig till sjukhus utan ringa 1177 vid smitta är en försiktighetsåtgärd, så att inte personer i väntrum eller sjukvårdspersonal ska smittas.

Vid mötet i förmiddags pratade de europeiska smittskyddsrepresentanterna framförallt om Italien. Folkhälsomyndigheten väntar fortfarande på information från Världshälsoorganisationen (WHO) om situationen i Iran och Sydkorea, men definitionen breddas trots det till att gälla resande från de länderna också.

Ingen generell scanning

– Vi vill hellre ha den här låga tröskeln så att vi inte missar något, säger Karin Tegmark Wisell.

Det är däremot inte aktuellt att göra en generell scanning av de som flugit hem från de drabbade länderna.

– Nej, det ser vi inte ett behov av i nuläget.

Vad gäller Iran så har det bland annat kommit uppgifter om att regeringen inte varit tydlig med antalet dödsfall, hur ser ni på det?

– Vi följer utvecklingen. Ser vi att länder som i dag har smittspridning inte lyckas begränsa den, då får vi ta ställning till riktad information. Men med anledning av att det finns för lite information om hur Iran hanterar situationen så tycker vi att man ska ta prover frikostigt på de som har symptom.

Det finns hittills inte heller några nya planer på att evakuera medborgare från områden där coronasmittan spridit sig, uppger Karin Tegmark Wisell.

79 544 personer har smittats av det nya coronaviruset, framförallt i Kina. Dödstalet är nu över 2600 personer. De allra flesta som dött är i Kina, men även sju personer i Italien har nu dött i smittan.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM