Smittskyddsläkaren: ”Vet inte hur det slutar”

Coronavirusets spridning följs noga på högisoleringsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping

Enheten är unik Hanterar extremt smittsamma sjukdomar för hela landet

ARTIKELN HANDLAR OM