Grundavdrag för brottsoffer på väg att slopas

avTT

Publicerad:
Foto: Anders Wiklund/TT
Regeringen föreslår att grundavdraget för brottsskadeersättning slopas.

Regeringen har i en proposition föreslagit att avskaffa grundavdraget på 1 500 kronor vid brottsskadeersättning. Orsaken är dels att det redan i dag görs undantag från grundavdraget, bland annat för barn som bevittnat brott, och att det inte finns någon anledning att skilja på olika brottsoffer.

Möjligheterna att få ersättning för grundavdraget från gärningspersonen är ofta också begränsat, eftersom Kronofogden vanligtvis har svårt att driva in beloppet. Det kan därför upplevas som märkligt eller stötande att ett grundavdrag görs. Genom att slopa grundavdraget skulle systemet för brottsskadeersättning bli mer lätthanterligt och lättbegripligt för brottsoffer, anser regeringen.

Ytterligare ett skäl för att slopa grundavdraget är att Sverige därigenom fullt ut skulle leva upp till terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Publicerad: