Tidigare brandutredare: Heligt förbannad

avTT

Foto: Mats Andersson/TT
Skogsbrandsbekämpning i fjol. Arkivbild.

Flera av regeringens utredares förslag om bekämpning av skogsbränder har förts fram tidigare – men ingenting har hänt. Det anser Aud Sjökvist, som utredde arbetet mot den stora branden i Västmanland 2014.

– Jag är heligt förbannad å svenska folkets vägnar, säger hon och lägger skulden på regeringen.

Sjökvist delar många av slutsatserna och förslagen som regeringens utredare Jan-Åke Björklund nu lagt fram, sedan han analyserat räddningstjänsternas insatser mot de många och kraftiga skogsbränderna sommaren 2018.

– Mycket av det som den här utredningen kommit fram till är precis det jag tog upp i min. Mycket av det hade kunnat vara på plats för flera år sen.

Hon är därför "heligt förbannad" över att så många behövde drabbas 2018.

Kända problem

Sjökvist hoppas att ändringarna, bland annat ny lagstiftning, nu blir av och innebär en verklig skillnad.

Hon nämner flera exempel på problem som hon identifierade redan i sin utredning: Att många aktörer agerade för långsamt eller försiktigt i början av bränderna, att bristande lägesbilder ledde till ett kaosartat inledningsskede, och att kommuner inte hade kunskap att hantera skogsbränder.

"Många års försummelser"

Hon lyfter också fram att man, nu som då, anser att tillsynen av räddningsarbetet varit för dålig.

– Det är en av de allvarligaste punkterna, för hade tillsynen fungerat hade de här bristerna varit åtgärdade för länge sen. Det är många års försummelser som lett fram till det här, säger Sjökvist.

Hon lägger skulden på regeringen att tidigare rekommendationer inte har följts.

– För mig är det en gåta. Jag skulle önska att man fick en förklaring till att man inte har gjort något åt det. Regeringen har rätt mycket att stå till svars för, säger Sjökvist.