Experten: ”Försäkringskassan gör sig skyldig till domstolstrots”

avGustaf Tronarp

Att Försäkringskassan nekar sjukpenning trots att förvaltningsrätten sagt ja kan utgöra domstolstrots.

Det menar juristen Erik Ward, som tidigare hade en hög position på myndigheten.

– Jag förstår inte vad de håller på med, säger han.

Sture Eklund är inte ensam om att få nobben från Försäkringskassan även fast förvaltningsrätten gett honom rätt till sjukpenning.

Foto: PRIVAT
Erik Ward arbetade länge på Försäkringskassan innan han startade egen verksamhet.

Erik Ward har ett förflutet som chefsjurist på Försäkringskassan. Han driver nu en egen verksamhet med inriktning på socialförsäkringsfrågor. Tillströmningen av ärenden som liknar Stures är stadig.

– Det blir kostsamt både för domstolarna och Försäkringskassan, och det innebär ofta ett enormt lidande för den enskilde, säger han.

Kritiken: Är obegripligt

Försäkringskassan kan inte gå emot domstolarna för de perioder som avgörandena gäller. Det som Erik Ward är kritisk till är att myndigheten fortsätter att neka nya ansökningar, trots att inget förändrats i de drabbades hälsotillstånd.

– De begår inga formella fel, men enligt mitt sätt att se det så rör det sig ändå om domstolstrots.

– Många ärenden går vidare till domstol fast de inte alls skulle behöva göra det. Jag förstår faktiskt inte vad Försäkringskassan håller på med. Det är obegripligt för mig.

”Försäkringskassan tror inte på diagnosen ME/CFS”

På senare tid har flera fall där människor med den kroniska sjukdomen ME/CFS nekats sjukpenning fått stor uppmärksamhet.

I sitt arbete märker Erik Ward att många drabbade får kämpa för att bli trodda.

– Myndigheten skriver ofta att det inte finns objektiva fynd som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Men läser man mellan raderna anser jag att det är tydligt att de inte tror på diagnosen, säger han.

Aftonbladet har sökt Försäkringskassan angående Stures fall. Myndigheten avböjer dock att kommentera, med hänvisning till att ett slutgiltigt beslut ännu inte är fattat.