Ny bakterieart kan få namn efter Göteborg

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Göteborgs universitet
En ny art av antibiotikaresistenta bakterier har upptäckts av forskare i Göteborg. Arten föreslås få namnet Scandinavium goeteborgense.

En ny art av antibiotikaresistenta bakterier har upptäckts av forskare i Göteborg. Bakterien, den första i sitt släkte, föreslås få namn efter upptäcktsstaden.

– Det är en jätteviktig upptäckt, säger forskaren Hedvig Engström Jakobsson.

Scandinavium goeteborgense. Det är det föreslagna namnet på den hittills okända bakteriearten som forskare vid Göteborgs universitet upptäckt och klassificerat.

Arten finns inom samma familj som till exempel salmonella- och E coli-bakterierna, men tillhör ett helt nytt släkte av bakterier som upptäckts.

– Det är en stor familj, omkring 30 olika släkten, som ligger på topp 3 på WHO:s lista över bakteriegrupper där man brådskande behöver hitta nya antibiotika, säger Hedvig Engström Jakobsson.

Den nya bakteriearten hittades i prover från ett infekterat sår hos en patient i Kungälv 2014.

Patienten fick behandling och tillfrisknade, trots att den antibiotikaresistenta bakterien bakom infektionen inte var känd då. Att veta vilken bakterie det handlar om är dock viktigt, bland annat för att minska användningen av så kallad bredspektrumantibiotika som ökar risken för resistenta bakterier.

– Det här möjliggör att man kan sätta in adekvat behandling, säger Hedvig Engström Jakobsson.

– Sedan är det här en ny art, en ny bakterie som man inte kände till tidigare, så om det kommer in nya fall kan vi också lättare identifiera dem.

Fyndet har publicerats i tidskriften Frontiers in Microbiology.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM