Så känner du lust igen

Sexlusten hos män sjunker – även bland unga mitt i livet. I en ny serie undersöker Aftonbladet och Svenska Dagbladet hur den minskade lusten tar sig uttryck, vad som egentligen ligger bakom – och vad det säger oss om synen på sex.


Har glöden falnat? Lugn, det finns hjälp att få!

Så får du tillbaka sexlusten, man
Sexologernas bästa tips
Lust eller potens – så vet du vilket ditt problem är
Så ska du tänka – och så gör du
”Väldigt sällan ett uteslutande fysiskt problem”

ARTIKELN HANDLAR OM