De fem saker som stör oss mest i kollektivtrafiken

Novus, i uppdrag av Sveriges Radio, har tagit fram de största irritationsmomenten