Här plundrar de översvämmad affär

Orkanen Harvey lamslog Texas - då slog de kriminella till