Svävande cykelbana ska locka turister

Semestra aktivt vid Gardasjön