Bron förvandlas till en dödsfälla

Skulle du våga gå över?