Felet många gör med stödstrumpor

”Man missar hela funktionen med den”