Se alligatorns galna genväg till vattnet

De hade hoppats få se några alligatorer under sin hydrokopterfärd - väntade sig intge det här.