Olycka mellan bil och motorcykel

Polisen: "Det är en allvarlig olycka"