Lena Mellin: ”Vad är EU-parlamentet?”

De här tre sakerna är unika för EU-parlamentet