Trump: "Värsta människorna på jorden"

USAs presidentkommenterar Muellerutredningen och rysk inblandning