”En stund av frihet i Ryssland”

Omfattande protester mot polisens våld och godtycklighet efter gripandet av Golunov