Kattungen Turis hittades med brända öron – tas omhand av Marie

Marie Turunen i Angered tar nu hand om Turis