Pådrag efter kemiskt pulver

Polis och räddningstjänst på plats