Publicerad:
Uppdaterad:

Två nya effektiva mediciner mot ebola

Forskare knutna till WHO har kommit ett steg närmare att hitta de första effektiva behandlingsmetoderna mot ebola.
Två mediciner som har testats på ebolasmittade patienter minskade dödligheten i sjukdomen radikalt.

Publicerad: