"Tingsrätten finner att nödvärnsinvändningen har varit obefogad"

Rättens ordförande Per Lennerbrant berättar om domen