Barn fastnade i stol - fick klippas loss

Räddades av räddningstjänsten i Linköping