Den moderata partistyrelsen vill att staten utreder ett slöjförbud i skolan.

Moderaternas Elisabeth Svantesson är en av de drivande i frågan om att tillsätta en statlig utredning om slöjförbud i förskola och grundskola.