Bredvid de rika dumpas människorna ingen vill ha

Peter Kadhammars besöker härberge i Haninge