Chris är den nojiga föräldern – googlar sjukdomar

Jenny Alexandersson och Sara Ericsson från Kungligt om Chris O'Neills oro för barnen