Äldre man försvunnen

Söks av polis efter förvinnandet