Person har klämts fast på kyrkogård

har fastnat mellan en grävmaskin och ett fundament