Villa kommer att brinna ner

Inga personskador har rapporterats