Trump tar deklarationerna till HD

Överklagar beslut om att lämna ut självdeklaration