Publicerad:

Börjesson: ”Kände att nu måste jag göra något annat”

Jesper Börjesson lämnar TV4 efter 25 år.

Publicerad: