Har fått söka psykologhjälp

SVT utreder mobbning under Melodifestivalen

Medarbetaren: ”Det är ständiga bögskämt. Alltid inför andra på möten.”