Mejla

Göran Sommardal

30 DEC 2021 BOKRECENSIONER

Här sprängs det bekanta inifrån

 Själv avskyr jag igenkänning, alltså den imbecilla föreställningen att det skulle gå att känna igen sig själv i någon…

1

2

3

4

>