Mejla

Leo Pettersson

Så vet du att ditt barn är en ”high need baby”

Stämmer ditt barn in på kriterierna för ett så kallat plusbarn? Och vad finns det för risker för sådana barn i…