Mejla

Lotta Ilona Häyrynen

1 OKTOBER KULTUR

Om faran i att låta idolen komma för nära

 Man behöver nästan föreställa sig hur det blivit om Mark David Chapman, som 1980 mördade sin idol John Lennon, i stället…

1

2

3

4

5

6

>