Mejla

Tone Schunnesson

06.35 KOLUMNISTER

Tre kända män – en ska bort

 Ska vi leka ”En ska bort”? En lek som går ut på att jag presenterar tre saker för er som är GANSKA lika och så ska ni…

1

2

3

>