Debatt

Därför säger vi nej till flyktingstopp i Malmö

Miljöpartiet i Malmö om ebo-lagen: S och M:s krav till regeringen är inte hållbara

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S och M kräver att Migrationsverket slutar anvisa nyanlända till Malmö. Vi i Miljöpartiet håller inte med, skriver Märta Stenevi och Nils Karlsson.

Foto: TT

DEBATT

DEBATT. Socialdemokraterna och Moderaterna i Malmö krävde i förra veckan att Migrationsverket slutar anvisa nyanlända till staden. Rubrikerna handlade om flyktingstopp. Nu skickar de båda partierna ett brev till regeringen ihop.

Frågan har ställts om Miljöpartiet skulle skriva under.

Det gör vi inte.

Miljöpartiet i Malmö ser ett behov av att få till en bättre etablering av nyanlända och ett jämnare mottagande mellan kommunerna, men vi tror på långsiktiga lösningar som bygger på frivillighet snarare än tvång. Det gäller även lagen om eget boende, ebo.

Vi tror att vuxna människor är kapabla att fatta beslut om sitt boende utifrån sin livssituation. I Sverige kan asylsökande i dag välja mellan anläggningsboende eller att själva ordna eget boende.

Ett välfungerande eget boende leder ofta till en bättre och snabbare integration.

Ett misslyckat ebo kan å andra sidan innebära trångboddhet, osäkerhet och sämre möjligheter att få jobb. I Malmö har vi problem med såväl trångboddhet som osäkra boendeförhållanden, det gäller både asylsökande och andra Malmöbor. Därför tror vi inte på förslaget som nu presenteras av S och M i brevet till regeringen, att asylsökandes hem ska överprövas och godkännas som hållbara. I dag finns socialtjänstlagen och miljöbalken som ska säkerställa att alla människors boenden upprätthåller vissa standarder, men utöver detta vill S och M nu ha särskilda boenderegler för en speciell grupp i samhället.

Det handlar i realiteten om en extra statlig kontroll av just asylsökandes hem.

Förslaget skulle innebära en väsentligt ökad administration och riskera att bli tungrott och kostsamt. Varför inte i stället använda pengarna till att korta handläggningstiderna? Det tror vi vore bättre för etableringen.

Miljöpartiet i Malmö anser att dagens ojämna fördelning av nyanlända mellan landets kommuner är problematisk. Riksdagen beslöt förra året att alla kommuner ska ta sin del av ansvaret för mottagandet. Men eftersom egenbosatta inte omfattas av systemet, och eftersom de utgör merparten av de nyanlända, kvarstår den stora snedfördelningen mellan kommunerna.

Vi föreslår därför ett antal åtgärder som bygger på frivillighet, som syftar till ett jämnare mottagande och en bättre etablering.

Först och främst måste det svenska flyktingmottagandet ses som en helhet, där asylsökande som själva ordnar sitt boende och de som väljer att bo i Migrationsverkets anläggningsboenden ingår i samma system.

Anvisningen utifrån bosättningslagen ska göras med full avräkning gentemot det övriga mottagandet. Det betyder inte flyktingstopp. Malmö har tagit ett stort ansvar för Sveriges gemensamma flyktingmottagande och ska fortsätta göra det.

Vi kräver att staten fullt ut tar det ekonomiska ansvaret under etableringstiden, och att denna förlängs från dagens två till fyra år.

Det är redan i underkant, den faktiska tiden från inskrivning till arbete är i genomsnitt sju år, vilket innebär att kostnader idag vältras över på kommunerna. Det är rimligt att staten tar ett större försörjningsansvar för nyanlända, alternativt lämnar över ansvar och resurser för arbetsmarknadspolitiken till kommunal eller regional nivå.

I dag är det väldigt svårt för nyanlända att få tag på en bostad. Etableringsersättning godtas sällan som en inkomst av hyresvärdar, trots att den är garanterad av staten. Ett aktivt arbete med att förmå fler fastighetsägare att godta försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomst för hyreskontrakt är därför centralt för fler ska få en vettig bostad.

Miljöpartiet i Malmö vill skapa incitament för asylsökande att bosätta sig i kommuner där det finns goda förutsättningar att få jobb och bostad.

Vi föreslår ett etableringsprogram med tillgång till en högre dagersättning, SFI och samhällsundervisning som erbjuds den som väljer att bosätta sig på orter med bra etableringsmöjligheter.

Vi ser att det finns kommuner i Sverige som i dag har en negativ befolkningsutveckling och som skulle ha glädje av ett sådant program.

Miljöpartiet i Malmö tror att morötter fungerar bättre än piska, och att frivillighet är bättre än tvång om man vill hjälpa och stötta människor att bli delaktiga i vårt samhälle.

Miljöpartiet i Malmö vill att:

Anvisningen utifrån bosättningslagen görs med full avräkning gentemot det övrig mottagandet.

De som har bosatt sig i en kommun via EBO ska kunna välja att ingå i kommunplaceringssystemet även efter uppehållstillstånd.

En överenskommelse mellan kommun och fastighetsägare tas fram där försörjningsstöd och etableringsersättning accepteras som inkomst.

Det införs ett etableringsprogram för asylsökande som uppmuntrar att söka sig till kommuner med goda förutsättningar till jobb och boende.

Staten tar fullt ekonomiskt ansvar för flyktingars boende under såväl asyl- som etableringsperioden.

Etableringstiden utökas till 4 år.

Handläggningstiderna kortas.


Märta Stenevi, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet i Malmö (MP)
Nils Karlsson, kommunalråd och vice gruppledare för Miljöpartiet i Malmö (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Befolkningsutveckling

Malmö

Miljöpartiet

Integration