Barnen ska få hjälp – mot föräldrarnas vilja

Ministrarna: Januaripartierna tar nästa steg i kampen mot hedersrelaterat våld

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mer behöver göras för att barn inte ska föras ut ur landet och fara illa. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är högt prioriterat för regeringen och i det januariavtal som slutits mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, skriver Anna Ekström, utbildningsminister (S) och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP).
Foto: TT / Kristian Pohl
Mer behöver göras för att barn inte ska föras ut ur landet och fara illa. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är högt prioriterat för regeringen och i det januariavtal som slutits mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, skriver Anna Ekström, utbildningsminister (S) och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP).

DEBATT. Den här veckan har drygt en och en halv miljon barn och unga återvänt till skolan efter jullovet. Många är ivriga att berätta för sina klasskamrater om vad de upplevt. En del är kanske lättade att det blir vardag igen.

Men i några klassrum står det skolbänkar som gapar tomma. Några av de elever som gick på lov för tre veckor sedan har inte kommit tillbaka. Det kan vara flickan i nian som skulle hälsa på sin släkt, men när hon kom dit förstod hon att familjen arrangerat ett bröllop med någon som hon aldrig tidigare träffat.

Eller så är det pojken som går sista året på gymnasiet, som nyligen fick veta att han ska åka till släkten för att uppfostras och avvänja sig från sitt västerländska beteende. För dem blev jullovet en mardröm.

Det är ett övergrepp när barn förs ut ur landet mot sin vilja, men det är också ett misslyckande för samhället. Varje barn som förs bort eller som lever med rädslan att bli bortförd är ett barn för mycket.

Vi får aldrig acceptera att barn och unga blir offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Därför kommer vi fortsätta arbetet för att försvåra för dem som vill föra ut barn och unga ur landet. Vuxna som möter barn, exempelvis i skolan, i fritidsverksamheter eller inom socialtjänsten, behöver få mer resurser och bättre kunskaper om hur de ska agera när de känner oro för att ett barn utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Och vi kommer göra vårt yttersta för att få hem de barn och unga som har förts ut ur landet.

Regeringen har gjort flera insatser för att förebygga att barn förs bort och ge stöd till dem som drabbas. Rektorns ansvar har förtydligats i skollagen när det gäller att utreda och anmäla barns frånvaro till huvudmannen.

Utrikesdepartementet och Skolverket genomförde nyligen en kampanj inför jullovet i syfte att ge ungdomarna information om vart de kan vända sig för att få hjälp. Skolverket har också uppdaterat sitt stödmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck.

Därutöver har UD ökat insatserna för att försöka få hem barn, unga och familjer som är nödställda utomlands, exempelvis på grund av tvångsäktenskap och uppfostringsresor.

Men det räcker inte. Mer behöver göras för att barn inte ska föras ut ur landet och fara illa. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är högt prioriterat för regeringen och i det januariavtal som slutits mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Några av de åtgärder som regeringen nu arbetar med är att:

  1. Skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas. Det finns en skyldighet att agera vid oro för att en elev ska föras till utlandet, men det behövs också personal med kunskaper och tid, t ex lärarassistenter och socionomer.  

  2. Barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska inte nekas hjälp för att föräldrarna säger nej. Därför behövs det fler möjligheter för socialtjänsten att ge barn stöd även om föräldrarna motsätter sig det.

  3. Stödet till hedersvåldsutsatta ska öka. Bland annat genom att det byggs upp regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i fyra län.

  4. Det behövs skarpare verktyg för att stoppa de som vill föra ut barn ur landet mot sin vilja. Vi ska därför införa en möjlighet för domstol att kunna utfärda ett straffsanktionerat utreseförbud och spärra eller inte utfärda pass för ett barn.

I det starka samhället ska varje barn få växa upp under trygga förhållanden. Regeringen kommer därför att fortsätta kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck till den dagen alla barn och unga kan leva sina liv i frihet.


Anna Ekström, utbildningsminister (S)
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE