Debatt

Så kan vi klimatsäkra våra svenska kossor

Debattörerna: Med alger som foder sänks metanutsläppen med 92 procent

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu finns det hopp om att kossornas utsläpp av metan kan minska. En ny studie visar att nötkreatur som matas med rödalger minskar nästan samtliga utsläpp av metan från djuren, skriver forskare, politiker och företagare.
Nu finns det hopp om att kossornas utsläpp av metan kan minska. En ny studie visar att nötkreatur som matas med rödalger minskar nästan samtliga utsläpp av metan från djuren, skriver forskare, politiker och företagare.

DEBATT

DEBATT. Metan från kor utgör en av Sveriges största enskilda utsläppskällor av växthusgaser. Den kommer att behöva minska kraftigt för att Sverige ska nå landets uppsatta klimatmål.

Samtidigt utgör nötkreatur en viktig del av vår biologiska mångfald, självförsörjning, och ekonomi.

Politisk passivitet och avsaknaden av styrmedel för att främja lantbrukares arbete med att minska metanutsläppen riskerar att få starkt negativa konsekvenser för både svenskt jordbruk och miljön.

Jorden är i dag på väg mot över tre graders temperaturhöjning med “katastrofala konsekvenser” som följd, enligt IPCC:s senaste rapport. Ändå finns en utsläppskälla som nästan glömts bort.

Om metanet i atmosfären snabbt kan minska, kan vi också köpa oss tid till samhällets övriga omställning. 

Den politiska handlingsförlamningen avseende metanutsläppen har varit påtaglig. Potentiellt förändrades något drastiskt i november 2021. Då skrev över 100 länder på “The Global Methane Pledge”, inklusive Sverige.

Samtliga deltagande länder förbinder sig därmed att minska metanutsläppen med minst 30 procent senast 2030.

I dag står metanutsläppen från nötkreaturs matsmältning för cirka 6 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2020). Av Sveriges nationella metanutsläpp härrör 71 procent från matsmältning hos idisslare (SCB, 2020).

Så vad är Sveriges strategi för att minska utsläppen av metan? En sådan plan saknas i dag, och det är lätt att förstå varför. Fram tills nyligen har det inte funnits något sätt att signifikant minska metanutsläpp från kor förutom att reducera antalet nötkreatur.

Kor utgör dock en central del av det svenska jordbruket. De spelar en nyckelroll för vår biologiska mångfald, självförsörjning av livsmedel och för arbetstillfällen på landsbygden.

För att Sverige ska kunna uppnå målen om 30 procent reduktion av metan måste antingen antalet nötdjur kraftigt minska, med mycket negativa konsekvenser för nämnda aspekter, eller djuren släppa ut mindre metangas.

Nu finns dock hopp om att utsläppen av metan under kommande år kan minska. Studier visar att nötkreatur som matas med rödalger minskar nästan samtliga utsläpp av metan från djuren.

Tidigt våren 2022 inledde dagligvarukedjan Coop, den svenska livsmedelsföretaget Protos och det svenska bioteknikföretaget Volta Greentech ett samarbete där svenska djur matas med rödalger som odlats i Lysekil.

Under studien uppnåddes 92 procents reduktion av metanet, den högsta metanreduktion som uppmätts i kommersiell utfodring. Den 30 juni i år lanseras därför världens första metanreducerade kött i utvalda butiker hos Coop.

De deltagande parternas mål är att visa att metanreducerade produkter faktiskt är praktiskt möjliga, och att branschen själva vill minska dessa utsläpp.

Metanreducerade köttprodukter är en viktig fråga för att Sverige ska kunna nå sina utsläppsmål. Att mata nötkreatur med alger innebär dock ökade kostnader, och för en övervägande majoritet av konsumenterna är pris en nyckelfråga.

Om priserna på denna typ av produkter med lägre metanutsläpp ska kunna bli konkurrenskraftiga krävs storskalig produktion och aktiva styrmedel för att skapa ekonomiska förutsättningar för aktörerna i kedjan.

Eftersom metanutsläpp bedöms som en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för att bekämpa klimatförändringar av FN (IPCC 2021) är det anmärkningsvärt att minskning av dessa utsläpp inte kommuniceras som en prioritet av den svenska regeringen.

I andra länder är sådana styrmedel redan på gång. I till exempel i Belgien tilldelas utvalda gårdar med start 2022 bidrag för att köpa in metanreducerande foder.

Sverige har möjlighet att bli ett föregångsland både inom minskning av utsläpp och framtagning av innovativa klimatlösningar som skapar jobb och svensk konkurrenskraft.

Vi föreslår att regeringen och relevanta myndigheter går på IPCC:s linje, tar metanutsläppen på allvar, och inför rekommendationer för att framtidssäkra svensk djurhållning innan det är för sent.

Vi vill ge läsare av detta inlägg följande rekommendationer:

  • Svenska politiker: Ge bönder incitament att köpa in metanreducerat foder så att Sverige kraftigt kan sänka metanutsläppen från kor.
  • Svenska livsmedelshandeln: Börja arbeta aktivt för att få in köttprodukter med minskade metanutsläpp i sortimentet redan i dag.
  • Svenska konsumenter: När du handlar, fråga efter metanreducerade köttprodukter och minska ditt klimatavtryck.


Charlotta Szczepanowski, kvalitets- och hållbarhetschef Coop Sverige AB
Thomas Östlund, vd Protos AB
Fredrik Åkerman, vd Volta Greentech AB
Stefan Wirsenius, docent, Chalmers tekniska högskola
Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)
Deliang Chen, August Röhss professur, Göteborgs universitet
Mohammad Ramin, docent vid SLU


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimat & miljö

LÄS VIDARE

DEBATT Nu måste Vattenfall sluta elda upp skogen

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimat & miljö

Ekologisk mat

Klimatpolitik

Klimatförändringar

Konsumtion

Emma Wiesner

IPCC