Debatt

Vi förbjuder utvinning av fossila bränslen

S och MP: Sverige ett av världens första länder att ta steget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den första juli kommer Sverige att förbjuda prospektering och utvinning av fossila bränslen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet, skriver Karl-Petter Torwaldsson och Per Bolund.
Den första juli kommer Sverige att förbjuda prospektering och utvinning av fossila bränslen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet, skriver Karl-Petter Torwaldsson och Per Bolund.

DEBATT

DEBATT. Första juli kommer Sverige att förbjuda prospektering och utvinning av fossila bränslen. Sverige har nu en möjlighet att driva på för en ordnad men kraftfull utfasning av produktion av fossila bränslen som gynnar svenska industriers konkurrenskraft.

Förslaget vi nu presenterar bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.

I augusti 2021 publicerades FN:s klimatpanel (IPCC) den första delen av sin sjätte utvärderingsrapport. Den slår fast att mänsklig påverkan har värmt upp klimatet över hela jorden. Effekterna är kraftigare och sker snabbare än vad som kunnat beläggas i IPCC:s tidigare rapporter.

Vetenskapen är tydlig: för att klara Parisavtalet, måste vi göra en snabb omställning. För att möta detta måste takten i det globala klimatarbetet öka mycket snabbt.

Sverige ligger långt framme i klimatomställningen, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Vi driver på den gröna och digitala omställningen som skapar jobb med bra villkor i hela landet.

Men ytterligare åtgärder kommer behövas för att Sverige ska lyckas ställa om till fossilfrihet i tid, leva upp till Parisavtalet och fortsätta den gröna omställningen.

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag samt ett klimatpolitiskt råd som ska utvärdera politiken.

Det långsiktiga klimatmålet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några utsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Som en del i arbetet med att genomföra det klimatpolitiska ramverket behöver det vidtas åtgärder mot utvinning av ämnen som har en negativ påverkan på hälsa och miljö.

Därför tar vi nästa steg och blir ett av världens första länder att förbjuda prospektering och utvinning av fossila bränslen. Därtill skärper vi regelverket för utvinning i alunskiffer.

Under klimattoppmötet i Glasgow i november anslöt sig Sverige till den grupp länder som inom Beyond Oil and Gas Alliance arbetar för en utfasning av olja- och gasproduktion.

Tillsammans med länder som Danmark och Costa-Rica försöker Sverige driva på omvärlden att fatta motsvarande beslut som vi nu gör. 

Det ska sägas att Sveriges fossila produktion i dag redan är mycket liten, men det är ett tydligt besked att förbjuda all ny prospektering och utvinning.

Ett förbud är en tydlig signal om att hållbara alternativ till fossila bränslen bör väljas, vilket kan stimulera innovation och utveckling av alternativ till fossila kolväten. Detta kan i sin tur bidra till en mer diversifierad och långsiktigt hållbar industri.

Det är en vägvisare för det internationella klimatarbetet där Sverige igen visar hur den gröna omställningen ser ut i praktiken.

Sverige är redan ledande i den här omställningen med unika projekt inom bland annat både batteritillverkning, vätgaslagring och kolfri stålproduktion.

Nu tar Sverige ytterligare ett historiskt steg. Vårt land ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen, men också visa omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb med bra villkor, nya innovativa lösningar och exportmöjligheter.

Genom att vara tydliga med att Sverige inte kommer att utvinna fossila bränslen blir signalen tydlig till industrier och investerare - det är den förnybara energin som är Sveriges framtid och det är dit investeringar måste riktas.

Nu investerar industrier och bilköpare sig bort från beroende av kol, olja och fossilgas. Elektrifieringen i Sverige tar stora steg framåt och på kort tid har flera stora industriinvesteringar gjorts som genom den gröna och digitala omställningen skapar jobb med bra villkor i hela Sverige.

Sverige vinner på att gå före.


Karl-Petter Torwaldsson, näringsminister (S)
Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet de gröna (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Parisavtalet

LÄS VIDARE

DEBATT Elbidraget är ett lotteri för svenska elkunder

ÄMNEN I ARTIKELN

Parisavtalet

Klimat & miljö

Fossila bränslen

Klimathotet

Per Bolund

Klimatförändringar

Miljöpartiet