Låt regionerna styra privat vård i krisen

Jonas Sjöstedt: Delar av vården kan inte få agera utifrån vad de själva tjänar på

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi förväntar oss att de skattefinansierade privata vårdgivarna vill bidra efter bästa förmåga – och inordnar sig i regionernas planering. Om de inte vill vara med och samarbeta, måste offentlig vård ges möjlighet att bestämma hur den privata vårdens resurser ska användas, skriver Jonas Sjöstedt.

DEBATT

DEBATT. Spridningen av coronaviruset innebär ett hårt tryck på vården. Just nu byggs fältsjukhus på flera platser runt om i landet. På sjukhus och vårdcentraler söker man efter extra personal som kan gå in och avlasta.

Sedan tidigare har Vänsterpartiet föreslagit att utbildad vårdpersonal som jobbar inom andra yrken ska kunna få tjänstledigt för att tillfälligt återvända till vården.

Nu föreslår vi att regionerna ges möjlighet att använda privata vårdgivare i arbetet mot corona.

Vi har ett extraordinärt läge där vi alla måste arbeta tillsammans och i samma riktning. Detta är extra viktigt inom vården, där tillgången till snabb och effektiv vård i detta krisläge kan vara skillnaden mellan liv och död.

Då går det inte att delar av den skattefinansierade vården drar åt annat håll, beroende på vad de själva tjänar på. Nu måste vi kunna agera kraftfullt tillsammans.

Därför vill vi att regionerna ska kunna samordna och vid behov styra vården i sina områden under den tid som coronasmittan sätter press på vården. Detta innefattar då också de privata vårdgivare som regionerna har avtal med.

I den situation vi står inför förväntar vi oss att de skattefinansierade privata vårdgivarna vill vara med och bidra efter bästa förmåga. Vi räknar därför med att de accepterar att inordna sig i regionernas planering.

Om de trots allt inte vill vara med och samarbeta, måste den offentliga vården ges möjligheten att bestämma hur den privata vårdens resurser ska användas för att möta krisen.

Att regionerna ges tillgång till hela kapaciteten inom hälso- och sjukvården är avgörande för att hitta flexibla lösningar inom respektive region och på så sätt ge nationell stabilitet i vården.

Vilka insatser som behövs kommer att variera över tid och mellan regioner. Det kan handla om att bistå med personal för att bemanna vårdavdelningar, så att den som är inlagd känner sig trygg och personalen hinner göra ett bra jobb.

Det kan handla om att testa personer med symptom, för att snabbt kunna isolera den som är smittad under den tid hen är i kontakt med vården. Det kan handla om att avlasta andra delar av den offentliga vården, så att resurser därifrån i sin tur kan sättas in i arbetet mot corona.

Även användningen av exempelvis skyddsutrustning måste kunna prioriteras om i hela vårdsystemet, så att man trots brist på skyddsutrustning kan använda den där den behövs mest. I den här situationen funkar det inte att varje vårdinrättning ser om sitt eget hus.

I det här akuta läget är det extra viktigt att privata vårdsförsäkringar inte tillåts styra någon del av vården. De personer som har störst behov av vård ska inte trängas undan av personer med mindre behov, bara för att de har privat försäkring.

Vi i Vänsterpartiet tycker aldrig att det är okej, men i det här akuta läget, när vi kan räkna med att många kommer bli sjuka, är det extra viktigt.

Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf måste vara styrande. Den slår fast att vård ska ges efter behov och på lika villkor.

Vi ser hur flera länder redan gjort en liknande bedömning som Vänsterpartiet: Spanien har tillfälligt ställt all privat sjukvård under regionernas kontroll. På Irland har regeringen beslutat att privata sjukhus ska ställas under det offentligas kontroll under pandemin.

I det akuta läge vi nu är i ser vi ett behov av att även Sverige kan ha en vård som är så kraftfull som möjligt. Vi kan bekämpa coronapandemin, men det kräver att vi samarbetar.


Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

LÄS OCKSÅ

Privat sjukvård gör allt den kan för Sverige nu

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronautbrottet

Coronaviruset

Sjukvård

Vård & omsorg

Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiet