Vindkraft ska kunna få nej – men i rimlig tid

Replik från Svensk Vindenergi om kommunernas vetorätt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Enligt Nyamko Sabuni säger kommunerna nej till vindkraftparker ”då och då”. Det är grovt missvisande. Sedan 2014 har det kommunala vetot stoppat 1 277 vindkraftverk under pågående tillståndsprocess, skriver Linda Burenius från Svensk vindenergi.
Enligt Nyamko Sabuni säger kommunerna nej till vindkraftparker ”då och då”. Det är grovt missvisande. Sedan 2014 har det kommunala vetot stoppat 1 277 vindkraftverk under pågående tillståndsprocess, skriver Linda Burenius från Svensk vindenergi.

DEBATT

REPLIK. Nyamko Sabuni skriver att ”vindkraftslobbyn länge har velat avskaffa kommunens möjlighet att säga nej”. Det måste bemötas.

Svensk Vindenergi anser det rimligt att en kommun har en avgörande roll när det planeras för ny vindkraft. Vi har därför föreslagit att kommunernas vetorätt justeras så att kommunens beslut lämnas tidigt, gäller lokaliseringen och inte tillåts ändras under processens gång.

En justering av det kommunala vetot har starkt stöd, både bland de politiska partierna och bland allmänheten. I en Sifo-undersökning våren 2020 ställdes frågan ”Vad anser du om förslaget att kommunerna ska ta ställning till vindkraftsärenden i ett tidigare skede än i dag”. Fyra av fem svenskar, 80 procent, är positiva till att kommunens beslut ska ges tidigare än i dag. Endast var tjugonde svensk, 5 procent, tycker det är ett dåligt förslag.

Kommunernas nuvarande vindkraftsveto har många brister. När det infördes 2009 fick Sverige en lag som möjliggör kommunala beslut som är helt godtyckliga, inte behöver motiveras, inte kan överklagas, är svåra att förutse, kan ändras under tillståndsprocessen och som gör att kommuner kan begära ersättning för att fatta ett positivt beslut.

Inget av detta hör hemma i en modern demokrati.

Därför var det lätt att förstå att Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2017 föreslog att det kommunala vindkraftsvetot skulle upphävas, då de ansåg att ”miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan”. Samtidigt lade myndigheterna fram ett alternativförslag om att kommunernas beslut skulle tidigareläggas och modifieras.

Svensk Vindenergis förslag ligger i stora delar i linje med detta alternativförslag.

Enligt Sabuni säger kommunerna nej till vindkraftparker ”då och då”. Det är grovt missvisande.

En tidigare rapport om användningen av det kommunala vetot i Västra Götalands visar att nära hälften av ärendena stoppades. Liknande resultat fås i en studie där 51 procent av avslagen var ett resultat av kommunernas veto.

En undersökning från 2020 visar att det kommunala vetot har stoppat 1 277 vindkraftverk under pågående tillståndsprocess sedan 2014.

Det nuvarande vindkraftsvetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. I Aktuell Hållbarhet argumenterar elva advokater från ledande advokatbyråer för att vetot bör upphävas.

Frågan om kommunalt veto handlar också om villkor för företagande. I debattartiklar i Dagens Industri i novenmber 2017 och december samma år framför ABB, NCC, Energiföretagen, LRF, Bergvik Skog, SCA och Persson Invest att vindkraftsvetot försenar nödvändiga satsningar på ett robust och hållbart elsystem.

Regeringens nya utredning tar sig alltså an ett mycket viktigt problem. Det bör noteras att utredningen både ska se över ett slopande av vetot och, om det inte kan slopas, bedöma alternativa förslag i syfte att ”göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar”.

Svensk Vindenergis alternativa förslag innebär att kommunerna vetorätt justeras så att deras beslut lämnas tidigt, gäller lokaliseringen och inte får ändras under processens gång.


Linda Burenius, ordförande Svensk vindenergi


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE