Stoppa privatiseringen på Akademiska

Debattörerna: Region Uppsala sviker kvinnorna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mitt under brinnande coronakris har den moderatledda politiska ledningen i Region Uppsala öppnat upp för att sälja ut både öppenvård och slutenvård inom gynekologin. Det är helt oacceptabelt och ett svek mot Uppsala läns kvinnor, skriver S-kvinnor.
Foto: TT
Mitt under brinnande coronakris har den moderatledda politiska ledningen i Region Uppsala öppnat upp för att sälja ut både öppenvård och slutenvård inom gynekologin. Det är helt oacceptabelt och ett svek mot Uppsala läns kvinnor, skriver S-kvinnor.

DEBATT

DEBATT. Gynekologin på Akademiska sjukhuset är hotad av privatiseringar. Mitt under brinnande coronakris har den moderatledda politiska ledningen i Region Uppsala öppnat upp för att sälja ut både öppenvård och slutenvård inom gynekologin. Inget, inte ens kirurgin är fredad.

Kvinnosjukvården vid Akademiska har under lång tid utmärkt sig genom hög kvalitet, en god tillgänglighet och med en forskning i framkant. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Kvinnors hälsa har under alla tider varit underordnad männens. Det syns inte minst på hur forskning, utvecklingen av läkemedel, verktyg i vården och medicinska behandlingar sedan lång tid tillbaka utgått från manskroppen och mannens behov inom många medicinska områden.

Kvinnors organ och reproduktiva hälsa som gynekologin handlar om är än i dag ett inte tillräckligt utforskat område om vi jämför med de behov som finns.

Privatisering splittrar vårduppdraget och patientunderlaget på flera olika aktörer, det försvårar kontinuiteten och samverkan, hotar förutsättningarna att bedriva utbildning och forskning inom ett medicinskt område och är varken bra för effektiviteten eller jämlikheten i vården. Det visar både forskning samt erfarenheter från Stockholm på.

Nu pekar borgerliga politiker ut att just området gynekologi på Akademiska sjukhuset kan komma att privatiseras. Det är helt oacceptabelt och ett svek mot Uppsala läns kvinnor.

Samtidigt som Moderaterna i regionen försöker privatisera gynekologin pågår diskussioner om kraftfulla besparingar i bland annat kvinnosjukvårdens budget.

Regeringen har beslutat om särskilda satsningar på kvinnosjukvården och förlossningen genom att tillföra mer pengar till regionerna, men de kommer inte komma Uppsala läns kvinnor till del om motsvarande belopp i andra änden skärs ner. Det skulle slå undan benen för den satsning som regeringen vill få genomslag för. Samtidigt hotas kvinnosjukvården med privatiseringar.

De skär ned med ena handen och säljer ut med den andra.

Kvinnosjukvården borde värnas och uppvärderas som medicinskt område, inte få mindre pengar och privatiseras.

I dag är förlossningsskador ett utbrett problem som det inte talas om i tillräcklig omfattning. Vi vet att många kvinnor fortfarande lider i det tysta fast det finns hjälp att få.

Vi behöver stärka förlossningsvården, öka kunskapen om förlossningsskador och stärka eftervården för födande kvinnor. Här har kvinnosjukvården på Akademiska arbetat hårt för att öka trygghet och kvalitet i vården, det arbetet får inte slås sönder eller hotas av privatiseringar.

Kvinnosjukvården har även en viktig roll att fylla i samverkan med familjecentraler, mödrahälsovården och barnavårdscentraler för att fånga upp kvinnor med förlossningsskador eller andra vårdbehov.

Vi har på senare år också blivit bättre på att synliggöra och jobba mot hedesrelaterat våld och förtryck, där bland annat könsstympning ingår. Ju fler som upptäcks, desto fler behöver vård. Det kan handla om allt ifrån ett enkelt ingrepp till omfattande kirurgi. 

Därför behövs universitetssjukhusets sammansatta kompetens, forskning och utbildning för att med en ledartröja fortsätta visa vägen för en stark kvinnosjukvård. En sammanhållen vård är också en förutsättning för att kunna bemanna den akuta vården med till exempel jour dygnet runt, året runt.

Att slå sönder verksamheten, splittra patientunderlaget, försvåra samarbetet med kommuner och andra organisationer genom privatisering som skapa osäkerhet i vårdkedjor, är helt fel väg att gå.

Privatiseringsexperimentet där olika delar av Akademiska sjukhuset säljs ut är ett allvarligt ingrepp som på kort och lång sikt kan komma att äventyra patientsäkerheten, leda till personalflykt från universitetssjukhuset och försämra förutsättningarna för forskning och utbildning inom flera medicinska områden, särskilt kvinnosjukvården.

S-kvinnor kräver att den oansvariga privatiseringen av Akademiska sjukhuset stoppas. För Uppsala läns kvinnors skull.


S-kvinnor i Uppsala län
Vivianne Macdisi, distriktsordförande och regionråd
Eva Christiernin, ordförande socialnämnden i Uppsala
Sanne Lennström, vice ordförande och riksdagsledamot
Kijan Karimi, klubbordförande i Uppsala
Helena Proos, regionråd
Marlene Burwick, riksdagsledamot
Lena Hartwig, tidigare distriktsordförande
Anita Berger, styrelseledamot


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE