Säg ja till Preem – om svensk sjöfart ska leva

Debattören: För oss finns det ännu inga alternativ till fossila drivmedel

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svensk Sjöfart välkomnar satsningen på stabil raffinaderiverksamhet i Sverige som kan ge oss det bästa alternativet just nu till dess att bättre alternativ finns, skriver Fredrik Larsson.
Foto: TT, ANDERS DEROS
Svensk Sjöfart välkomnar satsningen på stabil raffinaderiverksamhet i Sverige som kan ge oss det bästa alternativet just nu till dess att bättre alternativ finns, skriver Fredrik Larsson.

DEBATT. Preems utvecklingsplaner har skapat en stor debatt om hur vi vill att vårt samhälle ska se ut och vad som faktiskt bidrar till nationella och internationella måluppfyllelser.

Sjöfarten har både nationella och internationella mål om minskning av utsläppen och den svenska sjöfarten har en vision om noll utsläpp till luft och vatten 2050. För att uppnå detta mål ser vi att åtgärder måste tas stegvis.

Sjöfarten står i dag för cirka 90 procent av alla transporter av varor och ett vanligt år transporteras cirka 30 miljoner passagerare till och från Sverige. Den globala sjöfarten är i dagsläget beroende av fossila framdrivningsmedel och en stor anledning till detta är att det saknas alternativ.

Alla som arbetar inom sjöfarten vet vilka mängder som förbrukas varje dag och att det inte är realistiskt att tro att all den sjöfart som i dag bedrivs med tjockolja ska bedrivas med helt fossilfria drivmedel inom en tioårsperiod. Då har vi två alternativ kvar:

  1. I cirka tio år använda och bidra till det bästa alternativet som finns tillgängligt.

  2. I cirka tio år använda det värsta alternativet som finns tillgängligt.

De som säger nej till Preems utvecklingsplaner säger också ja till alternativ två. För sjöfarten är alternativ två inte ett realistiskt alternativ då internationella regler kommer att förbjuda användningen av tjockolja.

Då uppstår två nya alternativ:

  1. Använda det bästa alternativa drivmedlet som finns tillgängligt.

  2. Sluta transportera merparten av all mat, varor och människor.

Återigen, de som säger nej till alternativ ett, säger också ja till alternativ två och därmed också nej till globalisering, handel och mat på bordet.

Den svenska sjöfartssektorn arbetar intensivt och satsar mycket medel på miljö- och klimatförbättrande åtgärder som innebär ökad energieffektivisering och nya bränslen såsom batterier, vind, metanol och gas.

Men än så länge finns inte något av dessa alternativ i bränslepaletten i tillräckligt stor mängd för att täcka varken de få svenskflaggade fartygens behov och absolut inte den globala världshandelsflottan.

Det är därför vi välkomnar satsningen på stabil raffinaderiverksamhet i Sverige som kan ge oss det bästa alternativet just nu till dess att bättre alternativ finns.  

Samtidigt välkomnar vi också en ökad satsning på forskning och utveckling för att vi ska få fler hållbara bränslealternativ och vi välkomnar även alla typer av gröna investeringsstöd och styrmedel som leder oss mot ett hållbarare samhälle. Vi vill dock inte se ett stopp i världshandeln eller tvinga rederier att använda tjockolja när ett bättre alternativ redan finns.


Fredrik Larsson, miljö- och klimatexpert på Föreningen Svensk sjöfart


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE